Ceny

Ceny uvádzané pri produktoch sú uvedené s DPH.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota pri objednaných sedacích súpravách je spravidla 6-7 pracovných týždňov. Pri ostatných produktoch, ktoré máme skladom, je to spravidla okamžite. Pri tovare na objednávku sa dodacia doba dohaduje individuálne. V prípade meškania bude MODANT zákazníka kontaktovať okamžite pri jeho zistení. Meškaním do rozsahu polovice dohodnutej doby dodania zákazníkovi nevzniká nárok na kompenzáciu. Pri meškaní nad polovicu dohodnutej doby dodania bude zákazníkovi ponúknutá individuálna kompenzácia. Pri nákupe cez náš eshop je to bežná doba dodania kuriérskych služieb spravidla 3 – 5 pracovných dní pre tovar skladom. Pre tovar, ktorý nie je skladom to môže byť do 14 pracovných dní.

Spôsob dodania tovaru

Tovar v hodnote nad 2500 EUR s DPH a do rozmerov 160 cm x 110 cm x 110 cm na požiadanie zákazníka na adresu do vzdialenosti 25 km od Bratislavy doručíme bezplatne, ak nebolo individuálne dohodnuté inak.
Zákazník si tiež môže zabezpečiť dopravu u dodávateľa dopravných služieb súkromne mimo kompetencie firmy Modant. MODANT zabezpečuje dopravu vo vlastnej réžii od 10 EUR podľa veľkosti tovaru a vzdialenosti od prevádzky a tiež využíva externé doručovacie služby. Pri nákupe cez náš eshop využívame kuriérske služby TOPTRANS alebo GLS. Dodacie podmienky a cena dodania sa dohadujú individuálne.

Spôsob platby

• hotovosť na prevádzke,
• platba kartou na prevádzke,
• platba v bitcoinoch,
• platba cez paypal pri objednávke cez webovú stránku,
• prevodný bankový príkaz na základe vystavenej objednávky (fyzické osoby), predfaktúry alebo faktúry (iba firmy a organizácie).

Ku každému tovaru je priložený pokladničný blok alebo faktúra, ktoré zároveň slúžia ako záručný list. Na tovar na objednávku zaplatený bankovým prevodom z účtu slúži ako doklad o kúpe výpis z bankového účtu zobrazujúci tento prevod prostriedkov.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru je to 12 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Objednávky

Potvrdená objednávka je považovaná za záväznú a nemennú po obdržaní zálohovej platby v sume 50% hodnoty objednávky, resp. inej pomernej hodnody podľa dohody. Objednávky sa môžu vzťahovať na tovar objednaný k výrobe alebo tovar skladom objednaný pre neskoršie doručenie, termín ktorého sa dohodne pri splatení zálohy. Storno objednávky tovaru objednaného k výrobe je možné v maximálnej lehote 24 hodín po splatení zálohy, resp. maximálne 24 hodín po doručení potvrdenej objednávky dodávateľovi. Po tomto termíne je záloha nevratná a slúži na prípadné pokrytie nákladov vzniknutých za účelom výroby, objednania, skladovania a iných súvisiacich nákladov. Záloha za objednaný vystavený tovar z predajne je nevratná, podobne ako pre tovar zakúpený na predajni platí, že do 48 hodín od nákupu si zákazník môže vybrať iný tovar v hodnote splatenej zálohy. Splatnosť objednávky v plnej výške je nutná bezprostredne pred dodaním tovaru – tovar musí byť v plnej sume uhradený pred dodaním.

Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy pri nákupe cez náš eshop využite prosím tento formulár.

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru

Tovar, ktorý nie je na objednávku je možné nepoškodený vrátiť bez udania dôvodu a vymeniť za iný tovar v rovnakej hodnote a to do 2 dní (vynímajúc nedeľu) od zakúpenia. Tovar nesmie byť nijak poškodený. Takýto, nepoužitý tovar s pokladničným blokom zoberieme späť a vy si vyberiete nový v hodnote pôvodného nákupu.
Reklamácie je potrebné oznámiť emailom na adresu info@modant.sk spolu s fotografiou a popisom poškodenia.
Ak to nie je možné, reklamovaný tovar je možné ohlásiť osobne na predajni. Nebudú akceptované reklamácie, ktoré vznikli nevhodným, neodborným používaním alebo poškodením zo strany zákazníka, pri živelných pohromách, prípadne pri poškodeniach treťou stranou ako doručovacie spoločnosti, montážne spoločnosti a podobne.Pre presnosť pozrite si naše záručné podmienky TU.
Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamácie predajcovi a reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, predajca je ju odstráni neodkladne. Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, kupujúci si môže nárokovať výmenu tovaru v príslušnej hodnote alebo vrátenie hodnoty zakúpeného reklamovaného výrobku, teda odstúpenie od nákupnej zmluvy.
Reklamácia sa považuje za vybavenú dosiahnutím niektorej zo spomenutých 3 možností (oprava, výmena, vrátenie).
Vrátiť tovar môže zákazník osobne v predajni alebo alebo prostredníctvom doručovacej služby na náklady kupujúceho.

Newsletter a e-maily od nás

Všetkým zákazníkom môžeme nepravidelne posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho obchodu, akciami a novinkami. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám prosím e-mail na info@modant.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky je MODANT s.r.o. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby a dodať tovar, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, pričom niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, ktorým sa riadime.

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • adresa na doručenie (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve (ak ste si zvolili registráciu). Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Nezadávate informácie ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie).
Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Platforma RSO

Vážení zákazníci,
informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.
On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).
Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@modant.sk.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na adrese info@modant.sk

Login

Register | Lost your password?